T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / ÜMRANİYE - Atakent Şehit Selçuk Paker Anadolu Lisesi

EBA Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı dersiyle alakalı internette bulunan ve yararlı gördüğümüz videolar burada yer almaktadır.

Kas

Eş anlamlı, zıt anlamlı, eş sesli, genel ve özel anlamlı, nicel ve nitel anlamlı, somut ve soyut anlamlı sözcüklerin anlatıldığı video. 

Kas

Sözcükte anlam özellikleri. Gerçek, mecaz, yan, terim anlam. 

Ekm

Şiir dilinin; dilin bireysel kullanımı olduğundan, imge kavramından, şiir diliyle ilgili diğer bir unsur olan söz sanatlarında bahsedilmiştir.

Ekm

Şiirin bünyesinde taşıdığı ahenk unsurlarıyla diğer edebî türlerden farklılık gösterdiği, bu ahenk unsurlarının neler olduğu örnek metinlerle anlatılmıştır.

Ekm

Nazım ve nesir tarzındaki eserler, bu eserleri birbirinden ayıran özellikler örnek metinlerle anlatılmıştır.

 

Ekm

 

Güzel Sanatlar ve Edebiyat

Duygu ve düşüncelerini eserleri aracılığıyla ortaya koyan sanatçının, bu eserleriyle okuyucuyuda estetik yaşantı hâlinin ortaya çıkmasına sebep olduğu, ebediyatın güzel sanatlar içindeki yeri anlatılmıştır.