T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / ÜMRANİYE - Atakent Şehit Selçuk Paker Anadolu Lisesi

EBA Matematik

Matematik dersiyle alakalı EBA'da bulunan videolar burada yer almaktadır.

Kas

İnternet üzerinde bulunan videolar arasından, sizler için seçtiğimiz Üslü Sayılar konu anlatım videosu.

Ekm

Sonlu sayıdaki kümelerin birleşim ve kesişim işlemlerinin özelliklerini gösterme. İki veya üç kümenin birleşiminin eleman sayısını belirleme. Evrensel kümeyi ve bir kümenin tümleyenini, tümleme işleminin özelliklerini ve De Morgan kurallarını gösterme.İki kümenin farkı, fark işleminin özellikleri ve kümelerdeki işlemler kullanılarak örnek problemlerle anlatılmıştır.

Ekm

Bir kümenin tüm alt kümelerinin sayısını ve belirli sayıda eleman içeren alt kümelerinin sayısını hesaplama. Bir B kümesinde bulunan her eleman aynı zamanda A kümesinin de elemanı ise B kümesi A kümesinin alt kümesidir denir ve B  A* ifadesi ile gösterilir. a F  a Ç  F  Ç ***Ya da Ç  F şeklinde yazılabilir.Bir kümenin kendisinden başka her altkümesine öz alt küme denir. Boş küme, Ç kümesinin alt kümesidir Ç şeklinde gösterilir. A, B herhangi iki küme olsun. B A  A B*  AB**

Ekm

Kümeleri liste, Venn şeması ve ortak özellik yöntemleri ile gösterme, Sonlu, sonsuz ve boş kümeyi örneklerle açıklama, İki kümenin denkliğini ve eşitliğini belirtme.Küme Gösterimleri:  Liste yöntemi  Ortak özellik yöntemi  Venn diyagramı Boş küme; A={ } veya A=Ø ifadelerinden biri ile gösterilir. Bir kümenin eleman sayısı s(A) şeklinde gösterilir.Eleman sayıları aynı olan kümelere denk kümeler denir ve denk olma durumu "≡"sembolü ile gösterilir. Örnek: s (A) =s(B) ise  ve L olsun. Eğer; K kümesinin her elemanı L kümesinin içinde ve L kümesinin her elemanı da K kümesinin içindeyse bu iki kümeye eşit kümeler denir.

Ekm

Bileşik önerme, ve, veya bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özellikleri. Morgan kuralları doğruluk tablosu. Koşullu önerme, koşullu önermenin karşıtı, tersi. İki yönlü koşullu önerme.En az iki önermeden oluşan yeni önermelere bileşik önerme" denir.* Dedem ve babaannem birlikte ziyarete geliyorlar. p: Dedem ziyarete geliyor. q: Babaannem ziyarete geliyor. * Dedem ve babaannem birlikte ziyarete geliyorlar. p: Dedem ziyarete geliyor. q: Babaannem ziyarete geliyor "" : ve bağlacı " " : p ve q bileşik önermesi

Ekm

Terim, tanımlı ve tanımsız terim. Önerme, önermenin doğruluk değeri, iki önermenin denkliği ve önermenin olumsuzunu örneklerle anlatılmıştır.Tanımlı Terim:Herhangi bir terim kendisinden önce tanımlanmış terimlerden yararlanılarak tanımlanırsa bu terime tanımlı terim denir. Tanımsız terim:Sezgi yoluyla kavradığımız terimlerdir. Doğruluk değerleri aynı olan önermelere denk önermeler denir. denklik sembolü ≡ ifadesi ( denktir )